Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Παρτασίδης Χριστάκης
Αντιπρόεδρος
Δευτεροβάθμιας Επιτροπής ΦΕΔ

Ο Χριστάκης Παρτασίδης σπούδασε Electrical and Electronic Engineering στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Απόκτησε επίσης πτυχίο ΜΒΑ από το Manchester Business School το 1978. Εργάστηκε στον Τραπεζικό τομέα και σε διευθυντικές θέσεις στη βιομηχανία κατά τη δεκαετία του 1980. Στη συνέχεια συνδύασε τη διεύθυνση της οικογενειακής του επιχείρησης, εισαγωγής και εμπορίας μουσικών οργάνων, με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιωτικές εταιρείες και δημόσιους οργανισμούς.

Οι κυριότεροι τομείς στους οποίους δραστηριοποιήθηκε ήταν η ανάπτυξη επιχειρηματικής στρατηγικής και η στρατηγική αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, η εισαγωγή τεχνογνωσίας και η επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε νέους τομείς και νέες αγορές. Συνεργάστηκε με την Τράπεζα Αναπτύξεως, το CIIM και την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.