Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Ζένιου Μαρία
Λειτουργός Επικοινωνίας Μάρκετινγκ
Cytamobile-Vodafone

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της (BA in Accounting and Finance και MBA with concentration in Marketing) στο University of Kent at Canterbury στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Μαρία Ζένιου επέστρεψε στην Κύπρο όπου εργοδοτήθηκε για ένα μικρό διάστημα στο Τμήμα Εφόρου Εταιριών και Επίσημου Παραλήπτη. Το 2003 προσλήφθηκε στη Cyta όπου για πέντε χρόνια ασχολήθηκε με την επικοινωνία και τη διαφήμιση της υπηρεσίας Κινητής Τηλεφωνίας, Cytamobile-Vodafone. Τα επόμενα τρία χρόνια δούλεψε σε θέματα Στρατηγικής Χαρτοφυλακίου και από τον Ιούνιο του 2010 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2016 ασχολείτο με τις Δημόσιες Σχέσεις των Υπηρεσιών της Cyta. Από τον Φεβρουάριο του 2016 ανέλαβε τον ρόλο της Υπεύθυνης Επικοινωνίας της προπληρωμένης υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας, soeasy by Cytamobile-Vodafone.