Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Δημητριάδου Μαριλένα
Διαχειριστής Προϊόντος Cytavision
Cyta

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της στo Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο University of Surrey στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου απέκτησε τους τίτλους Πτυχίο στη Δημόσια Διοίκηση & Διοίκηση Επιχειρήσεων (ειδ. Marketing) και MSc in Marketing Management, η Μαριλένα Δημητριάδου εργοδοτήθηκε στην εταιρεία The Nielsen Company (Cyprus). Το 2005 προσλήφθηκε στη Cyta όπου για 4 χρόνια ασχολήθηκε με τη διαχείριση προϊόντος στη Cytamobile-Vodafone. Στη συνέχεια ασχολήθηκε με την επικοινωνία και τη διαφήμιση της υπηρεσίας Cytavision και από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι και σήμερα ασχολείται με τη διαχείριση προϊόντος της Cytavision.