Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Διοίκηση ΦΕΔ

Ο ΦΕΔ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που έχει διετή θητεία. Στο παρόν Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΕΔ συμμετέχουν οι:

  • Πρόεδρος:  Δέσπω Λευκαρίτη - Εκπρόσωπος Συνδέσμου Διαφήμισης-Επικοινωνίας Κύπρου
  • Αντιπρόεδρος:  Αλίκη Δράκου - Εκπρόσωπος Συνδέσμου Διαφημιζομένων Κύπρου
  • Ταμίας:  Χάρης Νικολαίδης - Εκπρόσωπος Τομέα Ραδιοφωνικών Σταθμών

Μέλη:

  • Δημήτρης Ιωαννίδης - Εκπρόσωπος Συνδέσμου Διαφήμισης-Επικοινωνίας Κύπρου
  • Μάριος Ιωάννου - Εκπρόσωπος Συνδέσμου Διαφήμισης-Επικοινωνίας Κύπρου
  • Μελίνα Σκορδέλλη - Εκπρόσωπος Συνδέσμου Διαφημιζομένων Κύπρου
  • Λευτέρης Αθανασίου - Εκπρόσωπος Συνδέσμου Διαφημιζομένων Κύπρου
  • Νίκος Κωτσονόπουλος - Εκπρόσωπος Τομέα Τηλεοπτικών Σταθμών
  • Ρένος Ονουφρίου - Εκπρόσωπος Τομέα Έντυπων Μέσων
  • Κωνσταντίνος Χρίστου - Εκπρόσωπος Τομέα Εξωτερικής Διαφήμισης

Διευθύντρια του ΦΕΔ είναι η Χριστιάνα Πασχαλίδου.