Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Μέλη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής

Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή επιλαμβάνεται και κρίνει τις αιτήσεις επανελέγχου κατά αποφάσεων της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής. Αποτελείται από:

  • δύο άτομα από τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, οι οποίοι κατέχουν τη θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου και προέρχονται από οποιονδήποτε τομέα της οικονομίας της χώρας. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός δεν μπορεί να παρευρεθεί.
  • τρία άτομα από τον χώρο της Επικοινωνίας (έναν διαφημιστή, έναν διαφημιζόμενο, ένα άτομο από τον χώρο των ΜΜΕ)

Η θητεία των μελών είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης. Μέλος της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής δεν μπορεί να αποτελεί και μέλος της Πρωτοβάθμιας.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Πρόεδρου ή του Αντιπροέδρου, όταν ο τελευταίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο.

Πρόεδρος ανέλαβε ο Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος και Αντιπρόεδρος ο κ. Χριστάκης Παρτασίδης.

Τα μέλη της Επιτροπής που προέρχονται από τον χώρο της επικοινωνίας είναι τα ακόλουθα (με αλφαβητική σειρά):

Διαφημιζόμενοι Διαφημιστικές Εταιρείες MME
» Βρόντης Δημήτρης
» Λαδόμματος Γιάννης
» Μοιράνθης Κύπρος
» Βασιλείου Βάσω
» Κυριάκου Άθως
» Λουκά Κούλα
» Σαββίδης Χριστάκης
»  Κοτζαμάνη Μαρία