Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Επικοινωνία

Χριστιάνα Πασχαλίδου
Διευθύντρια
Φορέας Ελέγχου Διαφήμισης

Τηλ:

99 198 954

Email: info@fed.org.cy