Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Υποστηρικτές

Ο Φορέας Ελέγχου Διαφήμισης ευχαριστεί θερμά τις παρακάτω εταιρείες για την ουσιαστική και έμπρακτη στήριξή τους το 2018.