Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Νέα / Εκδηλώσεις
01/03/2013
Νέο παράρτημα κώδικα για διαφημίσεις τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου ζήτησε από τον Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης να αναλάβει συντονιστικό ρόλο για τη δημιουργία ενός κώδικα για τη συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων με τις πρόνοιες του άρθρου 30(ΣΤ) του Περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(Ι) του 1998, όπως έχει τροποποιηθεί.

Ο κώδικας δημιουργήθηκε μετά από διαβούλευση στην οποία συμμετείχαν τρεις τηλεοπτικοί σταθμοί μέλη του ΦΕΔ –ΑΝΤ1, Mega και Sigma-, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, καθώς και εκπρόσωποι επιχειρήσεων εισαγωγής ή/και παρασκευής τροφίμων και ποτών, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι μέλη του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Κύπρου. Ο κώδικας ετέθη επίσης υπόψη του Συνδέσμου Εταιρειών Διαφήμισης – Επικοινωνίας.

Για τη δημιουργία του κώδικα χρησιμοποιήθηκε ως βάση το Framework for Responsible Food and Beverage Marketing Communications του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC). Το κείμενο αυτό -που έχει χρησιμοποιηθεί ως βάση για αντίστοιχους κώδικες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με πληροφόρηση που λάβαμε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιζομένων- εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2004 και η πλέον πρόσφατη αναθεώρησή του ήταν τον Αύγουστο του 2012.

Το παράρτημα που δημιούργησε ο ΦΕΔ -όπως αντίστοιχα και το κείμενο του ICC-, αφορά σε διαφημίσεις για το σύνολο των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών. Πέραν από τις διατάξεις που αφορούν ειδικά στα παιδιά, περιλαμβάνει πρόνοιες γενικότερα για την επικοινωνία των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών, ανεξαρτήτως ηλικίας του κοινού των διαφημίσεων. Τέλος, καταγράφει σε ένα συνοπτικό κείμενο, πρόνοιες για το θέμα αυτό που περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή ή/και κυπριακή νομοθεσία, με στόχο να αποτελεί έναν εύχρηστο οδηγό όσον αφορά σε γενικές αρχές που πρέπει να τηρούνται.

Το παράρτημα δόθηκε στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου την 1η Μαρτίου 2013.