Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Νέα / Εκδηλώσεις
11/01/2018
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και του Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και του Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης (ΦΕΔ) υπεγράφη στις 11 Ιανουαρίου 2018, στα γραφεία της Αρχής, με στόχο την προαγωγή και αναβάθμιση της μεταξύ τους συνεργασίας. Το Μνημόνιο υπέγραψαν η Πρόεδρος της Αρχής, κ. Ρόνα Πετρή Κασάπη και η Πρόεδρος του ΦΕΔ, κ. Δέσπω Λευκαρίτη.

Όπως σημείωσε η κ. Πετρή Κασάπη «Η υπογραφή του Μνημονίου συνεργασίας με τον Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης (ΦΕΔ), έναν σημαντικό Φορέα αυτορρύθμισης, επιβεβαιώνει τη βούληση της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για συνεργασία με οργανισμούς, φορείς και άλλα οργανωμένα σύνολα, οι στόχοι των οποίων είναι κοινοί και εξυπηρετούν τον πολίτη και την ίδια την κοινωνία. Ο ΦΕΔ αποτελεί έναν σημαντικό «σύμμαχο» και συνεργάτη της Αρχής και η αγαστή και εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε ήδη μαζί του, ενισχύεται και εδραιώνεται με την υπογραφή του Μνημονίου».

Εκ μέρους του ΦΕΔ η κ. Λευκαρίτη ανέφερε ότι «Η υπογραφή του Μνημονίου με την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αποτελεί μια ευκαιρία να ενώσουμε δυνάμεις, ώστε να διασφαλίσουμε ότι το ραδιοτηλεοπτικό περιβάλλον είναι φιλόξενο για διαφημίσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας και της δεοντολογίας. Με την υπογραφή του Μνημονίου δηλώνουμε ξεκάθαρα στους πολίτες και τελικούς καταναλωτές, ότι είμαστε εδώ για να λάβουμε υπόψη τα ζητούμενά τους και να διασφαλίσουμε ότι μεριμνούμε γρήγορα και αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των παραπόνων τους».

Το Μνημόνιο προβλέπει τα εξής:

  • Στο πλαίσιο της συνεργασίας Αρχής και ΦΕΔ, η Αρχή δύναται να ζητήσει την τοποθέτηση του ΦΕΔ, ως φορέα ειδικού σε θέματα ελέγχου διαφήμισης, για παράπονα που έχει λάβει και ο ΦΕΔ ενημερώνει την Αρχή για τις ενέργειές του προς επίλυση του θέματος ή/και για το αποτέλεσμα της διαδικασίας εξέτασης του παραπόνου από την αρμόδια Επιτροπή του ΦΕΔ.
  • Παραπομπή υποθέσεων από τον ΦΕΔ στην Αρχή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμμόρφωση σε απόφαση του ΦΕΔ, ο ΦΕΔ μπορεί να ενημερώσει σχετικά την Αρχή επισημαίνοντας τα σημεία της διαφήμισης που κατά την άποψή του αντίκεινται στον Κώδικα Διαφημίσεων της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου ή/και στη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία. Σε συνέχεια της ενημέρωσης, η Αρχή δύναται να προχωρήσει σε αυτεπάγγελτη διαδικασία.
  • Συμμετοχή του ΦΕΔ σε διαβουλεύσεις για διαμόρφωση νομοθεσίας ή άλλου κανονισμού για θέματα διαφημίσεων.
  • Δημιουργία συνοπτικών και εύχρηστων κειμένων που θα κωδικοποιούν τις πρόνοιες της νομοθεσίας καθώς και τις πρόνοιες σχετικών κωδίκων για θέματα διαφημίσεων.
  • Ανταλλαγή πληροφοριών για τη δραστηριότητά τους αναφορικά με παράπονα για το περιεχόμενο των διαφημίσεων σε ετήσια βάση, διαδικασία που θα βοηθήσει στον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων ή/και ανησυχιών των πολιτών και θα αποτελέσει το έναυσμα για την αντιμετώπισή τους.
  • Ενθάρρυνση ενδιαφερομένων να αξιοποιήσουν την υπηρεσία συμβουλευτικού προελέγχου διαφημίσεων του ΦΕΔ. Η Αρχή δεν δεσμεύεται από οποιαδήποτε γνωμοδότηση η οποία παρέχεται από τον ΦΕΔ στα πλαίσια της υπηρεσίας αυτής. Αναγνωρίζοντας όμως τη σημασία της πρόληψης, παροτρύνει τους ενδιαφερόμενους να απευθύνονται στον ΦΕΔ για συμβουλευτικό προέλεγχο, ειδικά όταν έχουν αμφιβολίες για τη νομιμότητα της υπό συζήτηση διαφήμισης.
  • Τέλος, σε περίπτωση που η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης επιθυμεί να εστιάσει σε μια ομάδα διαφημίσεων, η Αρχή δύναται να αναθέσει στον ΦΕΔ να συντονίσει τη διαδικασία δημιουργίας του ζητούμενου κειμένου και να διαβουλευθεί σχετικά με κοινωνικούς, επιχειρηματικούς ή/και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.