Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Νέα / Εκδηλώσεις
26/04/2013
Δημοσιότητα Αποφάσεων Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης
Ανακοίνωση Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΕΔ


Με αφορμή δημοσιότητα που δόθηκε μετά από πρόσφατη απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής του Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΕΔ συζήτησε στις 24.4.2013 εκτενώς το θέμα και συμφώνησε στα εξής:

  • Ο Φορέας Ελέγχου Διαφήμισης δεσμεύει και τις τρεις πλευρές του κλάδου της επικοινωνίας –διαφημιστές, διαφημιζόμενους και ΜΜΕ- στη βάση ενός διεθνώς αποδεκτού κώδικα δεοντολογίας για διαφημίσεις με σκοπό την προστασία του καταναλωτή, τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης του στην εμπορική επικοινωνία και την εξομάλυνση διαφωνιών που προκύπτουν στην αγορά.

  • Σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή πρακτική, οι αποφάσεις των Επιτροπών του ΦΕΔ δημοσιεύονται στο site του www.fed.org.cy, διασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια των διαδικασιών και την ενημέρωση καταναλωτών και επιχειρήσεων για τον ΦΕΔ και το έργο του. Περαιτέρω δημοσιότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά περίπτωση από τον ΦΕΔ, είτε για σκοπούς εκπαιδευτικούς, είτε ως κύρωση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. 

  • Η δημοσιότητα μιας απόφασης για ανταγωνιστικούς σκοπούς, η μερική ή επιλεκτική προβολή του περιεχομένου των αποφάσεων ή/και η παρουσίαση του με τρόπο που δεν μεταφέρει ορθά το πνεύμα μιας απόφασης -από οποιαδήποτε πλευρά-, δεν συνάδει με τα ζητούμενα και το πνεύμα λειτουργίας ενός φορέα αυτοδέσμευσης με βασικό αντικείμενο την τήρηση κανόνων δεοντολογίας στην επικοινωνία.

  • Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΕΔ καλεί όλες τις πλευρές να απέχουν από κάθε τέτοιου είδους ενέργεια. Επιπρόσθετα, και για να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία του Φορέα, καλούμε όλες τις πλευρές που συνεργάζονται με τον ΦΕΔ στην επίλυση των διαφορών τους, να υποβάλλουν για έγκριση στον Φορέα υλικά δημοσιότητας που αφορούν στις αποφάσεις των Επιτροπών του, πριν προβούν σε οποιαδήποτε δημοσιότητα. Η έγκριση θα δίνεται από το Διευθυντή του ΦΕΔ, από κοινού με δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν επηρεάζονται από τυχόν ασυμβίβαστο.

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΦΕΔ:  Δέσπω Λευκαρίτη, Στέλιος Μαλέκος, Αλέξης Νικολάου, Δημήτρης Δημητρίου, Στέλιος Αναστασιάδης, Ρίτα Χατζηλοίζου-Καρατζιά, Μάριος Λουκαίδης, Ρένος Ονουφρίου