Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
EASA

Η European Advertising Standards Alliance [EASA] είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τις Βρυξέλλες και με πρωταρχικό σκοπό την τήρηση κανόνων δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς από όλους όσους ασχολούνται με τη διαφήμιση, μέσω αποτελεσματικής αυτοδέσμευσης της διαφημιστικής βιομηχανίας.

Η EASA ιδρύθηκε το 1992. Όλα αυτά τα χρόνια έχει βοηθήσει στην ίδρυση φορέων αυτοδέσμευσης στην Ευρώπη και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της αυτοδέσμευσης ως εναλλακτική επιλογή έναντι των λεπτομερών νομοθετικών παρεμβάσεων. Η αποτελεσματικότητα των καθεστώτων αυτορύθμισης και συρρύθμισης στο χώρο της επικοινωνίας έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η λειτουργία τους ενθαρρύνεται σε σημαντικές οδηγίες της.

Στην EASA συμμετέχουν σήμερα 27 ευρωπαϊκοί φορείς αυτοδέσμευσης, 25 εκ των οποίων δραστηριοποιούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και φορείς που εκπροσωπούν τη διαφημιστική βιομηχανία, όπως η Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιζομένων, η Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιριών Επικοινωνίας και πληθώρα οργανώσεων που εκπροσωπούν τα ΜΜΕ.

Βασικές συνισταμένες του έργου της EASA είναι οι ακόλουθες:

  • Η προώθηση και ανάπτυξη της αυτοδέσμευσης στη διαφημιστική βιομηχανία, στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως.
  • Η καταγραφή και προώθηση των καλύτερων πρακτικών στον τομέα της αυτοδέσμευσης.
  • Η λειτουργία ενός μηχανισμού για την τήρηση της δεοντολογίας στην Ευρώπη. Ο μηχανισμός ενεργοποιείται όταν ένας καταναλωτής σε μια χώρα διαμαρτυρηθεί για μια διαφήμιση που είδε σε ΜΜΕ που εδρεύει σε άλλη χώρα της Ευρώπης.
  • Η διενέργεια ερευνών και η παροχή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης διαφημίσεων σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους καταναλωτές.

Περισσότερες πληροφορίες για την EASA μπορείτε να βρείτε στο site της στη διεύθυνση www.easa-alliance.org