Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Αναστασιάδης Ανδρέας

Αναστασιάδης Ανδρέας
Διευθυντής Στρατηγικής
Telia & Pavla BBDO

Ο Ανδρέας Αναστασιάδης εργάζεται στον κλάδο στρατηγικής επικοινωνίας τα τελευταία 7 χρόνια, με ιδιαίτερη εμπειρία στις στρατηγικές ψηφιακού μάρκετινγκ και στην εξεύρεση και αξιοποίηση ευκαιριών μέσω νέων τεχνολογιών. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο University of Bristol, όπου έλαβε πτυχίο στην πληροφορική, και στη συνέχεια ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο UCL από όπου έλαβε MSc στην επιχειρηματικότητα.

Ως Διευθυντής Στρατηγικής στην Telia & Pavla BBDO είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών των πελατών της εταιρείας.