Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Έλενα Κωνσταντίνου Ριρή
Έλενα Κωνσταντίνου Ριρή
Alpha Bank Cyprus Ltd
Διεύθυνση Marketing και Δημοσίων Σχέσεων - Διευθυντής

Η Έλενα ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα το 1998, στον Όμιλο Εταιριών Σιακόλα, στο Τμήμα Marketing όπου παρέμεινε μέχρι το 2002.

Από τον Σεπτέμβριο του 2002 ανήκει στο δυναμικό της Alpha Bank Cyprus Ltd, όπου έχει εργασθεί σε διάφορες θέσεις. Το 2007 εντάχθηκε στη Διεύθυνση Marketing και Δημοσίων Σχέσεων και από το 2016 εκτελεί καθήκοντα Διευθυντή Διεύθυνσης. Ο τομέας εργασιών της  συμπεριλαμβάνει την προβολή της εταιρικής ταυτότητας της Τράπεζας, καθώς και των προϊόντων και υπηρεσιών της. Έχει την ευθύνη για τις ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων, τις σχέσεις με τα ΜΜΕ, καθώς και τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Παράλληλα, συμμετέχει στην Επιτροπή Παραπόνων της Τράπεζας.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος, ΜSc in Marketing, από το University of Stirling, στη Σκωτία και κάτοχος του Professional Diploma in Digital Marketing.