Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Χαραλάμπους Μαριάννα
Διευθύνων Σύμβουλος
MXC Consulting

Η Μαριάννα κατέχει πτυχία στη Λογιστική (BSc Oregon State Universty, USA), MBA στην Πληροφορική (University of Maryland, USA), Juris Doctorate στο Διεθνές Δίκαιο (University of Baltimore, USA) και LLM σε Πετρέλαιο και Φυσικό αέριο (University of Aberdeen, Scotland). Έχει εργαστεί σε πολλές πολιτείες στις ΗΠΑ και σε διάφορες χώρες στην Ευρώπη, ως Νομικός Σύμβουλος πολυεθνικών επιχειρήσεων σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της MXC Consulting και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΦΑ. Δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν: European Energy Journal: The Settling of the Boundaries in the Mediterranean: You may not want to play but you have to share, 2013/2 EEJ 64. Review EU Energy Law & Policy Yearbook 2012, Published January 2013 by Claeys & Casteels Publishers, ISBN: 9789081690409