Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Συμβουλευτικός Προέλεγχος

Ο συμβουλευτικός προέλεγχος (copy advice) αφορά αξιολόγηση διαφημιστικού υλικού, πριν αυτό δημοσιευτεί, με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του Κυπριακού Κώδικα Δεοντολογίας Επικοινωνίας και των Παραρτημάτων του. Έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά:

  • Είναι μια συμβουλευτική υπηρεσία που παρέχεται με απόλυτη εμπιστευτικότητα, πριν από τη δημοσίευση/μετάδοση μιας διαφήμισης.
  • Αφορά μια συγκεκριμένη διαφημιστική πρόταση.
  • Έχει χαρακτήρα μη δεσμευτικής γνωμοδότησης. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο διαφημιζόμενος/διαφημιστική εταιρεία μπορεί να επιλέξει να μην ακολουθήσει την τοποθέτηση που καταγράφεται στον συμβουλευτικό προέλεγχο. Αντίστοιχα, σε περίπτωση παραπόνου για την εν λόγω διαφήμιση, η Πρωτοβάθμια Επιτροπή η οποία θα κληθεί να αποφασίσει για το παράπονο θα ενημερωθεί για τη γνωμοδότηση και θα τη λάβει υπόψη, αλλά δεν δεσμεύεται από αυτή στην απόφασή της.

Η εμπειρία από φορείς όπως τον ΦΕΔ που συμμετέχουν στην European Advertising Standards Alliance (EASA) και παρέχουν copy advice στη συντριπτική πλειοψηφία τους, έχει δείξει ότι η χρήση του copy advice βοηθά ιδιαίτερα στην αποφυγή προβλημάτων/παραπόνων μετά τη μετάδοση/δημοσίευση των διαφημίσεων, προβλήματα που συνήθως κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα αλλά ενδεχομένως και στην εικόνα της διαφημιζόμενης επιχείρησης.

Η Διεύθυνση του Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης παρέχει copy advice σε όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Για τα μέλη του ΦΕΔ, η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Για μη μέλη, το κόστος ανέρχεται σε 200 ευρώ για κάθε διαφημιστική πρόταση.

Το αίτημα για συμβουλευτικό προέλεγχο μιας διαφήμισης θα πρέπει να συνοδεύεται απ’ όλη την απαραίτητη πληροφόρηση (π.χ. διαφημιστική πρόταση, σενάριο κ.λπ.) και να προωθείται στο info@fed.org.cy  Είναι επίσης χρήσιμο να καταγράφονται τυχόν προβληματισμοί σας ή σημεία στα οποία θα επιθυμούσατε την τοποθέτηση του ΦΕΔ.

Η τοποθέτηση του ΦΕΔ δίνεται συνήθως σε 2 εργάσιμες ημέρες.

Από το 2012 μέχρι και το 2020, ο ΦΕΔ έδωσε συνολικά 237 copy advice.