Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Νίκος Μπενιουδάκης

Marketing Manager
Α/φοι Λανίτη CCH Bottling Company

Μετά την αποφοίτηση μου από το University of Florida το 2002 και την εκπλήρωση των στρατιωτικών μου υποχρεώσεων, εργάστηκα για 2 χρόνια (2004-2005) στο τμήμα Marketing της Johnson & Johnson Hellas σαν Junior Brand Manager στην πλατφόρμα προϊόντων Johnsons Baby, τα οποία αντιπροσώπευαν άνω του 60% του κύκλου εργασιών της εταιρείας.

Το 2005 αποφάσισα να συνεχίσω την καριέρα μου στην Nestle Waters Hellas, ως Imported Waters Brand Manager, όπου, στη διάρκεια 2 χρόνων, η ομάδα μου πέτυχε τα υψηλότερα μερίδια στην ελληνική αγορά (μία από τις 5 μεγαλύτερες αγορές παγκοσμίως), στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Στο τέλος του 2007 αποφάσισα να μετακινηθώ στην Κύπρο και την εταιρεία Αφοι Λανίτη CCH Bottling Company, αναλαμβάνοντας τη θέση του Dairy Brand Manager, με κύρια αποστολή το λανσάρισμα των Shakes και την ταύτιση λειτουργίας της εταιρείας στο πλαίσιο της CCH Bottling Company.

Toν Ιούνιο του 2009 ανέλαβα την ευθύνη για το σύνολο των προϊόντων της Coca-Cola Company καθώς και την ομάδα Trade Marketing, ενώ το Φεβρουάριο του 2011 ανέλαβα τη θέση του Marketing Manager της εταιρείας, τόσο για το Consumer όσο και για το Trade Marketing, με ευθύνη για το σύνολο των προϊόντων της εταιρείας.