Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Στατιστικά Στοιχεία

Ο ΦΕΔ ξεκίνησε την εξέταση παραπόνων από καταναλωτές και επιχειρήσεις το Μάρτιο του 2012.

 

2015_ΦΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το 2015 εξετάστηκαν 16 υποθέσεις και υπήρξαν 38 ερωτήματα για copy advice.

- 10 υποθέσεις υποβλήθηκαν από καταναλωτές και 4 από δημόσιους φορείς/αρχές.

- Οι διαφημίσεις που συγκέντρωσαν παράπονα ήταν κατά βάση τηλεοπτικές. Ακολουθούν digital marketing ενέργειες / διαφημίσεις.

- Στις αιτιάσεις κυριαρχεί η παραπλάνηση και ακολουθούν θέματα ευπρέπειας και κοινωνικής ευθύνης. Η κατηγοριοποίηση γίνεται με βάση guidelines της European Advertising Standards Alliance, του ευρωπαϊκού οργανισμού των φορέων αυτορύθμισης.

- Στο copy advice καταγράφηκε και το 2015 αύξηση στα ερωτήματα. Συγκεκριμένα δόθηκαν απαντήσεις σε 38 ερωτήματα. 30 ερωτήματα απαντήθηκαν μέσα σε 24 ώρες, 4 εντός 48 ωρών και τα υπόλοιπα σε χρόνο μικρότερο από μια εβδομάδα.

 

2014_ΦΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το 2014 εξετάστηκαν περισσότερες υποθέσεις από κάθε άλλη χρονιά (19 vs 9 το 2013) και υπήρξαν περισσότερα ερωτήματα για copy advice (27 ερωτήματα vs 16 το 2013).

- 17 από τις 19 υποθέσεις υποβλήθηκαν από καταναλωτές (89%).

- Στο αποτέλεσμα έχουν προστεθεί -με βάση και τα guidelines της European Advertising Standards Alliance, του ευρωπαϊκού οργανισμού των φορέων αυτορύθμισης- δύο ακόμη πιθανές εκβάσεις: επίλυση θέματος χωρίς αυτό να εξεταστεί από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή (π.χ. ο διαφημιζόμενος με τη λήψη του παραπόνου αποσύρει ή τροποποιεί τη διαφήμιση, δεσμεύεται γραπτώς ότι δεν θα τη ξαναχρησιμοποιήσει κ.λπ) και παραπομπή σε αρμόδιες κρατικές αρχές, γεγονός που συνέβη για πρώτη φορά το 2014.

- Όσον αφορά στους χρόνους:
Στις 10 από τις 16 υποθέσεις που εξετάστηκαν, ο χρόνος από τη λήψη του παραπόνου από τον ΦΕΔ μέχρι και την έκδοση της απόφασης ανήλθε σε μέχρι 10 ημερολογιακές μέρες.
Στις δύο υποθέσεις από 11-20 μέρες, συμπεριλαμβάνεται μια υπόθεση που συζητήθηκε τον Αύγουστο του 2014 και λόγω διακοπών δόθηκε περισσότερος χρόνος. Στη δεύτερη υπόθεση εκδόθηκε μια αρχική απόφαση στην οποία ζητήθηκαν διευκρινίσεις και περαιτέρω στοιχεία από την εταιρεία, και στη συνέχεια εκδόθηκε δεύτερη απόφαση (ο χρόνος αφορά μέχρι την έκδοση της τελικής απόφασης).
Στις δύο υποθέσεις από 31 μέρες και πάνω, περιλαμβάνεται μια υπόθεση που ήταν περισσότερο διαμεσολάβηση του ΦΕΔ μεταξύ δύο πλευρών και δεν εξετάστηκε από Επιτροπή. Στη δεύτερη υπόθεση, η απόφαση της Πρωτοβάθμιας βασίστηκε πάνω σε πληροφορίες που δόθηκαν από αρμόδιο δημόσιο φορέα, οι οποίες όμως αμφισβητήθηκαν από το διαφημιζόμενο. Στη συνέχεια προγραμματίστηκε συνάντηση του ΦΕΔ με το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα, και αφού λάβαμε τα επίσημα πρακτικά της συνάντησης, υπήρξε καινούργια απόφαση (ο χρόνος και πάλι αφορά μέχρι την έκδοση της τελικής απόφασης).

- Στις αιτιάσεις βλέπουμε ότι παραπλάνηση, αλλά και θέματα ευπρέπειας και κοινωνικής ευθύνης είναι τα κυρίαρχα. Η κατηγοριοποίηση γίνεται με βάση guidelines της EASA.

- Τέλος στο copy advice -πέραν από την αύξηση στα ερωτήματα- καταγράφηκε επίσης χρήση της υπηρεσίας αυτής και από πελάτες και ΜΜΕ. Είναι επίσης ενδιαφέρον το γεγονός ότι κατά βάση τα ερωτήματα αφορούν σε τηλεοπτικές διαφημίσεις.

 

2013_ΦΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2012_ΦΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ