Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Βασιλείου Βάσω

Managing Director
Innovation / Leo Burnett

Η Βάσω Βασιλείου αποφοίτησε από το τμήμα Ψυχολογίας και Διαφήμισης του Πανεπιστημίου Boston College των Η.Π.Α.

Από το 1996 έως το 2004 εργάστηκε στην εταιρία ΜΕΜRΒ International (ακολούθως Synovate), ως Research Manager. Ήταν υπεύθυνη για το σχεδιασμό, συντονισμό και ανάλυση ερευνών σε Μέση Ανατολή, Κεντρική Ευρώπη και Κύπρο και είχε άμεση ευθύνη για μερικούς από τους μεγαλύτερους πελάτες της εταιρίας. Ήταν επίσης προϊσταμένη του Automotive group όπως και του εξειδικευμένου εργαλείου έρευνας διαφήμισης (BrandVision) για γραφεία της Μέσης Ανατολής και Κεντρικής Ευρώπης. Τέλος, ήταν υπεύθυνη για τις δραστηριότητες marketing και web της εταιρίας.

Από το 2006 μέχρι σήμερα διοικεί τη διαφημιστική εταιρία Innovation/Leo Burnett ως Managing Director.

Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΕΔ (Φορέας Ελέγχου Διαφήμισης) και αντιπρόεδρος του ΣΔΕΚ (Σύνδεσμος Διαφήμισης - Επικοινωνίας Κύπρου).