Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Παναγιώτου Παναγιώτης
Γενικός Διευθυντής
Pulse Market Research

Ο Παναγιώτης Παναγιώτου είναι απόφοιτος του κλάδου των Μαθηματικών και Στατιστικής από το πανεπιστήμιο Ohio State University (Magna Cum Laude) με μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιχειρησιακή Έρευνα (Operations Research) στο πανεπιστήμιο Miami University at Ohio.

Με πέραν των είκοσι χρόνων εμπειρία στο χώρο της έρευνας αγοράς τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, εκτελεί από το 2004 καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στη Pulse Market Research. Επίσης δίδαξε για χρόνια το θέμα της Έρευνας Αγοράς (Market Research) στο Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (Mediterranean Institute of Management).
 
Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής στο χώρο της έρευνας αγοράς από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και το Κέντρο Παραγωγικότητας, καθώς και πιστοποιημένος σύμβουλος επιχειρήσεων από το Ίδρυμα Τεχνολογίας. Σαν ομιλητής σε θέματα ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων, θεωρείται ένας εκ των πρωτοπόρων στις έρευνες ικανοποίησης με την εισαγωγή της φιλοσοφίας Net Promoter Score και της καταλληλότητας της μεθοδολογίας σε σχέση με μοντέλα πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης. 

Είναι μέλος της ESOMAR (European Society of Opinion and Market Research) και του WAPOR (World Association for Public Opinion Research).