Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Καϊλή Χριστίνα
Συντονίστρια Προγραμμάτων, Ερευνήτρια
Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS)

Είναι απόφοιτος Κοινωνιολογίας με διάκριση για την καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση του έτους, στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ταυτόχρονα κατέχει δευτερεύον πτυχίο στις Πολιτικές Επιστήμες από το ίδιο Τμήμα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αργότερα απέκτησε Μεταπτυχιακό τίτλο Masters στα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο University College London (UCL) στο Λονδίνο.

Υπήρξε ενεργό μέλος διαφόρων Μη-Κυβερνητικών οργανώσεων, παρέχοντας εθελοντική εργασία στην υλοποίηση προγραμμάτων τα οποία συμπεριλάμβαναν τη διεξαγωγή έρευνας, την παραγωγή ενημερωτικού υλικού, καθώς και την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων σε νέους, σχετικά με θέματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι μέλος της ομάδας εργασίας για την Ισότητα των Φύλων και τα Δικαιώματα των Γυναικών του Ευρώ-Μεσογειακού Δικτύου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Από το 2008 εργάζεται στο Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS), έναν από τους πιο ενεργούς μη κυβερνητικούς οργανισμούς στην Κύπρο, ο οποίος δραστηριοποιείται στο συντονισμό, την οργάνωση και την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ερευνών σχετικά με το κοινωνικό φύλο, την ισότητα των φύλων σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανoμένων και των ΜΜΕ.

Η Χριστίνα είναι υποψήφια διδάκτωρ Κοινωνιολογίας του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου.