Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Θεοδωρίδης Κυριάκος
Συνέταιρος, Επικεφαλής του Δικαστηριακού Τμήματος
Δικηγορικό Γραφείο "Γιώργος Γιάγκου & Σία"

Ο Κυριάκος Ν. Θεοδωρίδης απέκτησε πτυχίο Νομικής (LLB (Hons) από το University of Wales το 1991, και μεταπτυχιακό στα Νομικά (LLM) από το University of Bristol το 1992. Ασκεί το επάγγελμα του Δικηγόρου από το 1993 και είχε αρχικά εργοδοτηθεί στο Δικηγορικό Γραφείο "Τάσσος Παπαδόπουλος & Σία" από το 1993 μέχρι το 2001. Από το 2001 μέχρι και σήμερα είναι συνέταιρος στο Δικηγορικό Γραφείο "Γιώργος Γιάγκου & Σία" και είναι επικεφαλής του Δικαστηριακού τμήματος του γραφείου.

Ο Κ. Θεοδωρίδης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου και από το 2009 κατέχει τη θέση του Ταμία του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου και επίσης εκτελεί τα καθήκοντα του Ταμία στο Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων. Επιπρόσθετα αντιπροσωπεύει τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο στην Ένωση Ευρωπαίων Δικηγόρων (CCBE).

Ο Κ. Θεοδωρίδης έχει αρκετά μεγάλη εμπειρία στη διεξαγωγή Ακροαματικών Διαδικασιών ενώπιον των Δικαστηρίων της Κύπρου και χειρίζεται κυρίως υποθέσεις που αφορούν εμπορικές διαφορές, καθώς επίσης και διαφορές οι οποίες προκύπτουν μεταξύ Τραπεζικών Οργανισμών και των πελατών τους.