Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Επαμεινώνδα Μαρία
Εκτελεστική Διευθύντρια
Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ)

Η Μαρία Επαμεινώνδα είναι η Εκτελεστική Διευθύντρια του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ), μιας Μη Κυβερνητικής, Μη Κερδοσκοπικής, εθελοντικής οργάνωσης που έχει στόχο τη διασφάλιση των σεξουαλικών αναπαραγωγικών δικαιωμάτων όλων των ατόμων. Είναι απόφοιτη του Πανεπιστήμιου La Verne όπου απόκτησε το πτυχίο Bachelor of Science – Major in Marketing, το 1993. Ακολούθως απέκτησε δίπλωμα Ανθοκομίας στο College of North East London, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από το 1994 μέχρι το 2000 εργάστηκε σε οικογενειακή επιχείρηση και στη συνέχεια, από το 2000 μέχρι το 2004, εργάστηκε στη διαφημιστική εταιρεία Mesarites Brand Builders σαν Account Executive. Ήταν υπεύθυνη για το στρατηγικό σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών, για την υλοποίηση δραστηριοτήτων marketing και διαφήμισης, όπως επίσης και για τη διοργάνωση και υλοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης στα MME και διοργάνωση εκδηλώσεων δημοσίων σχέσεων.

Από το 2004 μέχρι και σήμερα εργάζεται στον ΚΣΟΠ. Εκπαιδεύτηκε παρακολουθώντας σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, τόσο στα θέματα του Συνδέσμου αλλά και σε θέματα διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Ως Εκτελεστική Διευθύντρια, είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και υπηρεσιών του Συνδέσμου, τη διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης στα ΜΜΕ, τη δικτύωση του οργανισμού με διεθνή δίκτυα και πλατφόρμες και την αναζήτηση και εξασφάλιση ευκαιριών για την οικονομική στήριξη του Συνδέσμου.