Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Αριστοδήμου Λούκας
Πρόεδρος
Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών & Ποιότητας Ζωής

Γεννημένος στην Πάφο, μεγαλωμένος στη Λεμεσό και από το 1980 είναι κάτοικος Λευκωσίας. Έχει δύο παιδιά.

Κατέχει Μάστερ στη Μηχανολογία, Δοκτοράτο στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων και τον τίτλο του EurIng.

Έκανε πρόσθετες σπουδές μεταξύ άλλων στην Ανάλυση και Προγραμματισμό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, στην Ιστορία και τον Πολιτισμό των Βαλκανικών Χωρών, στη Συμβουλευτική Επιχειρήσεων, στη Διαπραγμάτευση και στις Δημόσιες Σχέσεις.
 
Εργάστηκε σαν ερευνητής και καθηγητής σε Πανεπιστήμιο, σαν Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων και σαν εξωτερικός Σύμβουλος στο Τμήμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης της Κοινοπολιτείας.
 
Έχει πλούσια δράση στα κοινά και υπήρξε μεταξύ άλλων
 • Πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης
 • Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιστημόνων Μηχανικών Κύπρου (ΣΕΜ)
 • Ιδρυτής και Πρόεδρος του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Επιστημόνων Μηχανικών
 • Γενικός Γραμματέας του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ)
 • Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Κύπρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Επιστημόνων Μηχανικών και μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
 • Μέλος του ΔΣ του Κυπριακού Οργανισμού Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας
 • Πάρεδρος στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών
 • Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλουργικών Βιομηχανιών της ΟΕΒ
 • Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων
 • Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και τώρα πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής

Έχει εκδώσει διδακτικά συγγράμματα και εγχειρίδια και έχει δημοσιεύσει πληθώρα άρθρων ποικίλου περιεχομένου σε περιοδικά και εφημερίδες στην Κύπρο και το εξωτερικό.

 • Υπήρξε Υπεύθυνος Έκδοσης και Κατά Νόμο Υπεύθυνος του περιοδικού «Τεχνικός Κόσμος» και τώρα της εφημερίδας «Ποιότητα Ζωής»
 • Έχει παρουσιάσει διαλέξεις και μελέτες σε Επιστημονικά Συνέδρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό και συμμετείχε σε Συνέδρια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της ΕΕ και σε Γενικές Συνελεύσεις των Ευρωπαϊκών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Ζωγραφίζει από παιδί και γνωρίζει τρεις ξένες γλώσσες.