Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Πισσουρίου Μαρία

Account Manager
Γνώμη Communication Consultants

Αποφοιτώντας το 1995 από το University of Salford (Manchester- UK) με μεταπτυχιακό (MSc-Distinction) στο Marketing, άρχισε την καριέρα της στην εταιρεία CPO στο τμήμα καλλυντικών σαν Assistant Brand Manager για Estee Lauder, Givenchy κ.α. Το 1996 μπήκε για πρώτη φορά στο διαφημιστικό τομέα με την πρόσληψή της στην Inc Advertising σαν Marketing Manager/Executive. Διαχειρίστηκε επικοινωνιακά, προϊόντα/υπηρεσίες διαφόρων εταιρειών όπως: Ελληνικής Τράπεζας, Vialco Detergent Manufacturers & Distributors (είδη καθαρισμού), TGI Fridays, Access Distribution (Hewlett Packard, Nintendo), Φιλικής Ασφαλιστικής, ΚΕΒΕ, Kiss FM, The Dance Studio-Annita Hatjieftychiou Ltd.

Από το 2000 μέχρι σήμερα, ανήκει στο ανθρώπινο δυναμικό της Γνώμης Communication Consultants, όπου διατηρεί τη θέση του Account Manager. Έχει διαχειριστεί επικοινωνιακά μέχρι σήμερα, προϊόντα/υπηρεσίες πελατών όπως: Cytamobile-Vodafone, Τράπεζας Κύπρου, Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Cyprus College, CIC – Mercedes-Benz, ipH Iacovos Photiades Foodstuff Suppliers Ltd, Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου, ExxonMobil (Esso) Κύπρου, Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, Συνδέσμου Καρδιοπαθών.

Σημαντική πανεπιστημιακή της έρευνα για την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού της το 1995, ήταν η διατριβή με θέμα “Use of Manipulation in Advertising: An Investigation of Advertising Deception from the Consumers’ Perspective”.

Απολαμβάνει τις εξορμήσεις στη φύση, εκτιμά ένα καλογραμμένο εναλλακτικό βιβλίο ή άρθρο που θα της προσφέρει καινούργιες προοπτικές και θα της αποκαλύψει νέες ιδέες, της αρέσουν οι τεχνολογικές & επιστημονικές εξελίξεις, το διάστημα, η ψυχολογία, ενώ για χρόνια εκφραζόταν μέσα από τον μοντέρνο/σύγχρονο χορό και ειδικά το Contact Improvisation.