Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Σαββίδου Στέλλα

 

Απόφοιτος της Σχολής Αγίου Ιωσήφ (Καλογραιών) Λευκωσίας. Κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος Chartered Marketer και MBA στο Μάρκετινγκ και Στρατηγική Ανάπτυξη Μάρκετινγκ. Παρακολούθησε και είναι κάτοχος διπλώματος σε Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις.

Προσλήφθηκε στις Κυπριακές Αερογραμμές το 1972 και υπηρέτησε στο Οικονομικό και Εμπορικό τμήμα της εταιρείας. Από το 1991 μέχρι την αφυπηρέτησή της το Νοέμβριο του 2012 εργάστηκε στο τμήμα Υπηρεσιών Μάρκετινγκ ως Συντονίστρια Διαφήμισης και Προώθησης.