Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Πουλλικά Χρύσω
Υπεύθυνη Προβολής και Δημοσίων Σχέσεων
EuroLife

Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1995, όπου απέκτησε τα πτυχία BA (Hons) in Tourism and Visual Arts και MSc in Τourism Marketing.

Εργάστηκε για ένα μικρό χρονικό διάστημα στο Διαφημιστικό Γραφείο Action Publications και στη συνέχεια, στη Ναυτιλιακή Εταιρεία Amathus Navigation Ltd, ως Marketing Officer. Τo 1997 προσλήφθηκε στην Ασφαλιστική Εταιρεία EuroLife στη Διεύθυνση Πωλήσεων & Μάρκετινγκ. Η θετική ανατροφοδότηση από τη Διεύθυνση και η συστηματική δουλειά είχε ως αποτέλεσμα την προαγωγή της σε Υπεύθυνη Προβολής και Δημοσίων Σχέσεων της Εταιρείας, θέση που κατέχει μέχρι και σήμερα. Είναι υπεύθυνη για την εταιρική εικόνα, τις διαφημιστικές εκστρατείες και την προβολή της EuroLife.

Τον λίγο ελεύθερο χρόνο που διαθέτει, τον αφιερώνει στις τρεις κόρες της.