Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Μοιράνθης Κύπρος

Γενικός Διευθυντής Διοίκησης &
Αναπληρωτής Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής
Universal Life Insurance Public Co. Ltd

Απεφοίτησε από το London School of Economics το 1990 με πτυχίο BSc Computing και ακολούθως το 1993 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο MBA με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά από το Indiana University, αφού έλαβε υποτροφία από το ίδρυμα Fulbright.

Μετά την επιστροφή του στην Κύπρο το 1993, εργάστηκε για μικρό χρονικό διάστημα στην Ελληνική Τράπεζα και ακολούθως στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου μέχρι το 1995. Από το 1995 εργάζεται στη Universal Life όπου σήμερα κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Διοίκησης & Αναπληρωτή Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή, έχοντας υπό την ευθύνη του, μεταξύ άλλων, τις εργασίες του Τμήματος Μάρκετινγκ.

Στο παρελθόν, διετέλεσε ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Κύπρου, του οποίου υπήρξε και πρόεδρος το 2004.